Hỗn hợp X chứa ancol metylic etilen axetilen...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X chứa ancol...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X chứa ancol metylic, etilen, axetilen và một axit hai chức, mạch hở, không no có một liên kết C≡C trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X cần vùa đủ 14,224 lít khí O2 (đktc) thu được 0,69 mol CO2. Cho hỗn hợp X trên vào bình đựng 100ml dung dịch NaOH 1M và KOH 2M rồi cô cạn thì thu được m1 gam chất rắn. Biết trong X số mol của axetilen bằng số mol axit. Giá trị của m1 là? A. 26,4 B. 25,1 C. 24,8 D.23,2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP