Hòa tan hết 40 4 gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết 40,4 gam...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết 40,4 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4, FeCO3 trong dung dịch Y chứa NaNO3 và 1,5 mol HCl. Sau phản ứng thu được dung dịch Y và 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm hai khí trong đó có khí NO, tỉ khối của Z so với H2 là 18,5. Cho dung dịch Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 thu được 228,75 gam chất rắn, dung dịch T và khí NO. Phần trăm khối lượng của Fe3O4 trong hỗn hợp X có giá trị gần nhất với A. 86,14%. B. 60,42%. C. 71,78%. D. 57,42%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Khí Z gồm NO (0,1) và CO2 (0,1) nAgCl = 1,5 —> nAg = 0,125 Ban đầu X gồm Fe (a), Fe3O4 (b), FeCO3 (0,1) mX = 56a + 232b + 116.0,1 = 40,4 (1) nH+ = 2(4b + 0,1) + 4nNO tổng —> nNO tổng = 0,325 – 2b Bảo toàn electron: 3a + b + 0,1 = 3(0,325 – 2b) + 0,125 (2) (1)(2) —> a = b = 0,1 —> %Fe3O4 = 57,43%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP