X là hỗn hợp 2 anđehit đơn chức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X là hỗn hợp 2 anđeh...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X là hỗn hợp 2 anđehit đơn chức. Chia 0,12 mol X thành hai phần bằng nhau: – Đốt cháy hết phần 1 được 6,16 gam CO2 và 1,8 gam H2O. – Cho phần 2 tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 được 17,28 gam bạc. X gồm 2 anđehit có công thức phân tử là A. CH2O và C2H4O. B. CH2O và C3H6O. C. CH2O và C3H4O. D. CH2O và C4H6O.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Mỗi phần có nX = 0,06 Phần 1: nCO2 = 0,14 và nH2O = 0,1 Phần 2: nAg/nX = 2,67 —> Andehit nhỏ là HCHO. X gồm HCHO (a) và CxHyO (b) nX = a + b = 0,06 nAg = 4a + 2b = 0,16 —> a = 0,02 và b = 0,04 nCO2 = 0,02 + 0,04x = 0,14 —> x = 3 nH2O = 0,02 + 0,04y/2 = 0,1 —> y = 4 —> X chứa CH2O và C3H4O

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP