Chất X chứa C H O có phân...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Chất X (chứa C, H, O...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Chất X (chứa C, H, O) có phân tử khối là 60. Cho 6 gam chất hữu cơ X tác dụng với Na dư thu được 1,12 lít H2 (đktc). Số chất thỏa mãn điều kiện của X là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nX = 0,1 và nH2 = 0,05 —> X có 1 nhóm COOH hoặc 1 nhóm OH. Các chất X thỏa mãn: CH3-COOH CH3-CH2-CH2OH CH3-CHOH-CH3 HO-CH2-CHO

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP