Hòa tan 4 64 gam hỗn hợp A...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan 4,64 gam hỗn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan 4,64 gam hỗn hợp A gồm Mg, Al, Zn có số mol bằng nhau bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 đặc nóng được dung dịch X và 0,035 mol một sản phẩm Y chứa lưu huỳnh. a. Tìm Y. b. Tính thể tích dung dịch H2SO4 50% (d = 1,4 g/ml) để hòa tan hết A. Nhinguyen312002 đã chọn câu trả lời 19.04.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nMg = nAl = nZn = a —> mA = 24a + 27a + 65a = 4,46 —> a = 0,04 Nguyên tử S nhận x electron để tạo ra phân tử Y. Bảo toàn electron: ne = 2nMg + 3nAl + 2nZn = x.nY —> x = 8: H2S nH2SO4 = ne/2 + nH2S = 0,175 —> Vdd = 24,5 ml

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP