Nhỏ từ từ dung dịch Ba OH 2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nhỏ từ từ dung dịch ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch chứa hỗn hợp Na2SO4 và Al2(SO4)3 ta có đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa theo số mol Ba(OH)2 như sau: Giá trị của x trên đồ thị là: A. 0,25 B. 0,2 C. 0,28 D. 0,3

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Khi Al(OH)3 bị hòa tan hoàn toàn thì chỉ còn lại 69,9 gam BaSO4. —> nBaSO4 = 0,3 Kết tủa đạt cực đại khi lượng BaSO4 đạt cực đại. —> x = 0,3

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP