Hidro hóa hoàn toàn 13 8 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hidro hóa hoàn toàn ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hidro hóa hoàn toàn 13,8 gam hỗn hợp X gồm C3H4, C2H4 và C3H8 bằng hidro dư thì thu được 14,8 gam hỗn hợp Y gồm 2 hidrocacbon có số mol bằng nhau. Hỏi hỗn hợp X làm mất màu tối đa bao nhiêu gam brom trong dung dịch? A. 32. B. 80. C. 56. D. 64.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Bảo toàn liên kết pi: nBr2 = nH2 = (mY – mX)/2 = 0,5 —> mBr2 = 80 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP