Cho 672 ml khí Clo đktc đi qua...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 672 ml khí Clo (...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 672 ml khí Clo (đktc) đi qua 200 ml dung dịch KOH ở 100°C. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X có pH = 13. Thể tích dung dịch không thay đổi trong quá trình phản ứng, lượng chất rắn thu được khi cô cạn dung dịch X là A. 6,07 gam. B. 15,97 gam. C. 3,09 gam. D. 4,95 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Cl2 + 6KOH —> 5KCl + KClO3 + 3H2O 0,03…………………0,15…..0,03 pH = 13 —> [OH-] = 0,1 —> nKOH dư = 0,02 m rắn = mKCl + mKClO3 + mKOH dư = 15,97

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP