Hỗn hợp T gồm 3 este A B...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp T gồm 3 este...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp T gồm 3 este A, B, C (với MA < MB < MC; MB = 0,5(MA + MC). Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp T thu được hỗn hợp U gồm 3 axit hữu cơ đồng đẳng kế tiếp và 16 gam hỗn hợp V gồm 3 chất hữu cơ không là đồng phân của nhau, có cùng số nguyên tử cacbon. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp U được 15,68 lít CO2 (đktc). Mặt khác đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp V được 26,4 gam CO2 và 14,4 gam H2O. Hỗn hợp V phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 21,6 gam Ag. Phần trăm khối lượng của B trong T gần giá trị nào nhất? A. 15,9% B. 31,2% C. 34,5% D. 20,9% Qualy Kelvin trả lời 18.04.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đốt V —> nCO2 = 0,6 và nH2O = 0,8 Bảo toàn khối lượng —> nO(V) = (mV – mC – mH)/16 = 0,45 Quy đổi V thành: CHO: 0,1 mol ⇐ Tính từ nAg = 0,2 OH: 0,35 mol ⇐ Bảo toàn O cho V CH2: 0,5 mol ⇐ Bảo toàn C H: 0,15 mol ⇐ Bảo toàn H Ancol chứa 0,35 mol OH cần ít nhất 0,35 mol CH2 nên andehit còn lại tối đa 0,15 mol CH2 —> V chứa: CH3-CHO: 0,1 mol CH3-CH2OH: 0,05 mol CH2OH-CH2OH: 0,15 mol —> nRCOOH = 0,45 —> Số C của axit = 0,7/0,45 = 1,55 —> HCOOH, CH3COOH, C2H5COOH MA < MB < MC; MB = 0,5(MA + MC) nên: A là CH3-COO-CH=CH2 (0,1 mol) B là C2H5-COO-C2H5 (0,05 mol) —> %B = 16,24% C là (HCOO)2C2H4 (0,15 mol)

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP