Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn m ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp 3 kim loại chưa rõ hóa trị bằng dung dịch HNO3 thu được V (l) hỗn hợp khí A (đktc) gồm NO2 và NO (không có NH4NO3) tỉ khối của A so với H2 = 18,2. Tính số gam muối khan tạo thành theo m và V: A (m+8,749V) gam B. (m+6,089V) gam C. (m+8,96.V) gam D. (m+4,48.V) gam

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nA = V/22,4 —> nNO2 = 0,4V/22,4 và nNO = 0,6V/22,4 m muối = m + 62(nNO2 + 3nNO) = m + 6,089V

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP