Đối với dung dịch axit yếu CH3COOH 0...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đối với dung dịch ax...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đối với dung dịch axit yếu CH3COOH 0,10M nếu bỏ qa sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng ? A. [H+] = 0,10M B. [H+] < [CH3COO-] C. [H+] = [CH3COO-] D. [H+] < 0,10M phanthanhquy trả lời 18.04.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Do axit điện ly yếu nên: [H+] = [CH3COO-] < 0,10 —> C đúng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP