Hỗn hợp khí X gồm vinylaxetilen và hiđro...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp khí X gồm vi...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp khí X gồm vinylaxetilen và hiđro có tỉ khối so với H2 là 16. Đun nóng hỗn hợp X một thời gian với xúc tác Ni, thu được 1,792 lít hỗn hợp khí Y (đktc). Hỗn hợp khí Y phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 25,6 gam Br2. Xác định thể tích không khí (chứa 20% O2 và 80% N2 về thể tích ở đktc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
MX = 32 —> X gồm C4H4 (3x) và H2 (2x) Bảo toàn liên kết pi: 3.3x = nH2 phản ứng + nBr2 —> nH2 phản ứng = 9x – 0,16 nH2 phản ứng = nX – nY —> 9x – 0,16 = 3x + 2x – 0,08 —> x = 0,06 Y gồm C (3x.4 = 0,72) và H (3x.4 + 2x.2 = 0,96) Bảo toàn electron: 4nO2 = 4nC + nH —> nO2 = 0,96 —> Vkk = 107,52

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP