Hòa tan 39 2 gam hỗn hợp X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan 39,2 gam hỗn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan 39,2 gam hỗn hợp X gồm Ba, BaO, Al, Al2O3 vào nước dư thu được dung dịch Y và 2,24 lit khí H2 (đktc). Nhỏ từ từ dung dịch gồm HCl 1M và H2SO4 0,5M vào Y đến thời điểm kết tủa đạt khối lượng lớn nhất thì thấy dùng hết V ml. Mặt khác , thổi khí CO2 dư vào Y thì thu được 15,6 gam kết tủa. Giá trị V là? A. 400 B. 267 C. 333 D. 200

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP