Hòa tan hoàn toàn 5 22 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn 5,...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn 5,22 gam hỗn hợp X gồm Mg và Al trong dung dịch HNO3 loãng, dư. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y và khí N2O duy nhất. Cho dung dịch NaOH dư vào X, thấy khí mùi khai thoát ra; đồng thời thu được 8,7 gam kết tủa. Số mol HNO3 đã tham gia phản ứng gần là A. 0,60 mol. B. 0,64 mol. C. 0,56 mol. D. 0,54 mol.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nMg = nMg(OH)2 = 0,15 —> nAl = 0,06 Bảo toàn electron: 2nMg + 3nAl = 8nN2O + 8nNH4NO3 —> nN2O + nNH4NO3 = 0,06 Bảo toàn N —> nHNO3 = 2nMg + 3nAl + 2(nN2O + nNH4NO3) = 0,6 mol

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP