Đun nóng 0 1 mol este X cần...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đun nóng 0,1 mol est...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đun nóng 0,1 mol este X cần dùng vừa đủ dung dịch chứa 0,3 mol NaOH, thu được dung dịch chứa ba hợp chất hữu cơ có cùng số mol gồm hai muối và một ancol. Nếu lấy 31,5 gam este X tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH 12%, thu được 276,5 gam dung dịch Z. Cô cạn Z thu được m gam muối khan. Giả sử nước bay hơi không đáng kể. Giá trị m là A. 46,20. B. 43,75. C. 52,15. D. 37,80.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
mddKOH = mZ – mX = 245 —> nKOH = 0,525 —> nX = 0,175 —> MX = 180 —> X là H-COO-C6H4-COO-CH3 Muối gồm HCOOK (0,175) và KO-C6H4-COOK (0,175) —> m muối = 52,15

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP