Nung nóng 58 32 gam hỗn hợp gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nung nóng 58,32 gam ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nung nóng 58,32 gam hỗn hợp gồm Al, Fe2O3 và CuO trong bình kính đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp rắn X. Chia X thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thấy thoát ra 0,06 mol H2 và còn lại 15,84 gam chất rắn. Phần 2 cho tác dụng với 1,64 mol HNO3 thu được dung dịch Y (không chứa NH4+) và a mol hỗn hợp khí Z gồm NO, N2O và N2. Cho từ từ dung dịch NaOH 2M vào Y đến khi khối lượng kết tủa đạt cực đại thì đã dùng 730 ml. Giá trị của a là: A. 0,16. B. 0,15. C. 0,70. D. 0,10.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Phần 1: nH2 = 0,06 —> nAl dư = 0,04 Ban đầu: nAl = a, nFe2O3 = b và nCuO = c —> 27a + 160b + 80c = 58,32/2 Bảo toàn electron: 3(a – 0,04) = 6b + 2c m rắn = 56.2b + 6c = 15,84 —> a = 0,28; b = 0,09; c = 0,09 Phần 2 chứa Al (0,28), Fe (0,18), Cu (0,09) và O (0,36) nOH- = 1,46 < 3nAl + 3nFe + 2nCu nên sản phẩm phải chứa cả Fe2+ —> H+ đã hết. Vậy Y chứa NO3- (1,46) Bảo toàn N —> nN(Z) = nHNO3 – nNO3-(Y) = 0,18 Bảo toàn H —> nH2O = 0,82 Bảo toàn O —> nO(Z) = 0,36 + 1,64.3 – 1,46.3 – 0,82 = 0,08 Đặt x, y, z là số mol NO, N2O và N2 —> nN = x + 2y + 2z = 0,18 và nO = x + y = 0,08 nZ = x + y + z = 0,08 + z = 0,08 + (0,18 – x – 2y)/2 = 0,17 – (x + y)/2 – y/2 = 0,13 – y/2 Do y < 0,08 nên 0,09 < nZ < 0,13 —> Chọn nZ = 0,1

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP