Viết phương trình hóa học cho mỗi trường...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Viết phương trình hó...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Viết phương trình hóa học cho mỗi trường hợp sau: a, Phi kim tác dụng với dung dịch bazơ b, Phi kim tác dụng với dung dịch muối c, Oxit phi kim tác dụng với oxit phi kim

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
a. Cl2 + NaOH —> NaCl + NaClO + H2O b. Cl2 + FeCl2 —> FeCl3 c. F2O + SO2 —> SO3 + F2

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP