Đốt cháy một axit no 2 lần axit...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy một axit no...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy một axit no, 2 lần axit (Y) thu được 0,6 mol CO2 và 0,5 mol H2O. Biết Y có mạch cacbon là mạch thẳng. CTCT của Y là: A. HOOC-COOH B. HOOC-CH2-COOH C. HOOC-(CH2)2-COOH D. HOOC-(CH2)4-COOH

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nY = nCO2 – nH2O = 0,1 —> Số C = nCO2/nY = 6 —> HOOC-(CH2)4-COOH

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP