Hòa tan hoàn toàn 17 04 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn 17...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn 17,04 gam hỗn hợp gồm Fe ; FeO ; Fe3O4 và Fe2O3 trong 660 ml dung dịch HCl 1M dư thu được dung dịch A và 1,68 lít H2 (đktc). Cho AgNO3 dư vào A thấy thoát ra 0,336 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và tạo thành m gam kết tủa. Giá trị của m là : A. 102,81 gam. B. 94,20 gam. C. 99,06 gam. D. 94,71 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2 = 0,075 và nNO = 0,015 nH+ = 2nH2 + 4nNO + 2nO —> nO = 0,225 —> nFe = 0,24 Bảo toàn electron: 3nFe = 2nO + 2nH2 + 3nNO + nAg —> nAg = 0,075 Bảo toàn Cl —> nAgCl = 0,66 —> m↓ = 102,81

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP