Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn hỗ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Cu, CuO, Cu(NO3)2 (trong đó số mol Cu bằng số mol CuO) vào 350 ml dung dịch H2SO4 2M loãng, thu được dung dịch X chỉ chứa một chất tan duy nhất, và có khí NO thoát ra. Phần trăm khối lượng Cu trong X có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 23,80%. B. 30,97%. C. 26,90%. D. 19,28%.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nCu = nCuO = a và nCu(NO3)2 = b —> nCuSO4 = 2a + b = 0,7 Bảo toàn N —> nNO = 2b Bảo toàn electron —> 2a = 3.2b —> a = 0,3 và b = 0,1 —> %Cu = 30,97%

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP