Hội Nghị Ianta diễn ra trong thời gian:...

Hội Nghị Ianta diễn ra trong thời gian:

0
Hội Nghị Ianta diễn ra trong thời gian:
Từ ngày 4 đến ngày 11/2/1945 Từ ngày 2 đến ngày 12/2/1945Từ ngày 4 đến ngày 14/2/1945 Từ ngày 2 đến ngày 14/2/1945

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Từ ngày 4 đến ngày 11/2/1945

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP