Thắng lợi tiêu biểu có ý nghĩa lớn...

Thắng lợi tiêu biểu có ý nghĩa lớn đối với nhân dân các nước khu vực ...

0
Thắng lợi tiêu biểu có ý nghĩa lớn đối với nhân dân các nước khu vực Mĩ Latinh trong cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mĩ là:
Cách mạng Cuba Cách mạng NicaragoaCách mạng Goatêmala Cách mạng Vênêxuêla

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Cách mạng Cuba

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP