Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành...

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản...

-1
Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng10 - 1930) quyết định đổi tên Đảng thành
Đảng Cộng sản Đông Dương. Đảng Lao động Việt Nam.An Nam Cộng sản đảng. Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Đảng Cộng sản Đông Dương.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP