Năm 1921 Nguyễn Ái Quốc đã...

Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc đã

24
Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc đã
tham dự Hội nghị Quốc tế Nông dân.tham dự Đại hội V của Quốc tế Cộng sản.tham gia thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa.thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

5 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
tham gia thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa ở Pari

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận
0
Ra đi tìm đường cứu nước

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận
0
tham gia thành lập Hội liên hiệp thuộc địa
tham gia thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận
0
tham gia thành lập Hội liên hiệp thuộc địa
tham gia thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận
-1
Đáp án đúng của câu này là:
tham gia thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP