Trong thời kỳ 1954 - 1975 đâu là...

Trong thời kỳ 1954 - 1975, đâu là một trong những nguyên nhân trực ti...

1
Trong thời kỳ 1954 - 1975, đâu là một trong những nguyên nhân trực tiếp làm cho Việt Nam trởthành nơi diễn ra “sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”?
Việt Nam chịu sự chi phối của cục diện hai cực, hai phe.Hiệp định Giơnevơ chia cắt Việt Nam thành hai miền.Phe xã hội chủ nghĩa ủng hộ Việt Nam chống Mỹ.Mỹ chuyển trọng tâm chiến lược toàn cầu sang Việt Nam.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
3
Đáp án đúng của câu này là:
Mỹ chuyển trọng tâm chiến lược toàn cầu sang Việt Nam.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP