Nét nổi bật về nghệ thuật chỉ đạo...

Nét nổi bật về nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh cách mạng của Đảng Lao ...

0
Nét nổi bật về nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh cách mạng của Đảng Lao động Việt Nam trongcuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 là
kết hợp tiến công và khởi nghĩa của lực lượng vũ trang.lựa chọn đúng địa bàn và chủ động tạo thời cơ tiến công.kết hợp đánh thắng nhanh và đánh chắc, tiến chắc.đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên chiến tranh cách mạng.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
lựa chọn đúng địa bàn và chủ động tạo thời cơ tiến công.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP