Hội nghị nào dưới đây của Đảng Cộng...

Hội nghị nào dưới đây của Đảng Cộng sản Đông Dương trong giai đoạn 19...

3
Hội nghị nào dưới đây của Đảng Cộng sản Đông Dương trong giai đoạn 1930-1945 đã khắc phục hoàn toàn hạn chế của Luận cương chính trị tháng 10-1930?
Hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 11-1939.Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 5-1941. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 7-1936.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
-1
Đáp án đúng của câu này là:
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 5-1941.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP