Hỗn hợp khí $X$ gồm $2$ hidrocacbon no...

Hỗn hợp khí $X$ gồm $2$ hidrocacbon no , mạch hở $A,B$ và là $2$ đồng...

0
Hỗn hợp khí $X$ gồm $2$ hidrocacbon no , mạch hở $A,B$ và là $2$ đồng đẳng kế tiếp. Đốt cháy $X$ với $64$ gam $O_2$ (dư) rồi dẫn sản phẩm qua bình đựng $Ca(OH)_2$ dư thu được $100$ gam kết tủa . Khí ra khỏi bình có thể tích $11,2$ lít ở $0^o$C và $0,4$ atm. CTPT của $A,B$ là
$CH_4$ và $C_2H_6$ $C_2H_6$ và $C_3H_8$$C_3H_8$ và $C_4H_{10}$ $C_4H_{10}$ và $C_5H_{12}$

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
Giải :  $n_{CO_2} = n_{CaCO_3} = 100/100 = 1$ mol ; $n_{O_2}$ pư = $n_{O_2}$ bd - $n_{O_2}$ dư = $\frac{64}{32}$ - $\frac{11,2.0,4}{0,082.273}$ = $1,8$ mol  Đặt công thức phân tử của $A,B$ là $C_nH_{2n+2}$ $C_nH_{2n+2}  +  (3n+1/2)O_2$ $\rightarrow $ $nCO_2 + (n+1)H_2O$ $x$                                 $\frac{(3n+1).x}{2}$         $n.x$ Theo giả thiết $\left\{ \begin{array}{l} n.x = 1\\ (3n+1/2).x = 1,8 \end{array} \right.$ => $\left\{ \begin{array}{l} n = 1,667\\ x = 0,6 \end{array} \right.$ Vì $2$ ankan là đồng đẳng kế tiếp nên hai ankan là $CH_4$ và $C_2H_6$  => Đáp án $A$ 
$CH_4$ và $C_2H_6$

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP