Hỗn hợp P gồm ba peptit mạch hở...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp P gồm ba pep...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp P gồm ba peptit mạch hở A, B, C (tỉ lệ mol tương ứng là 5 : 3 : 2; tổng số liên kết peptit trong các phân tử A, B, C là 12). Thủy phân hoàn toàn P chỉ tạo hỗn hợp hai α-amino axit có dạng NH2CnH2nCOOH. Cho m gam P tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ rồi cô cạn được 330,5 gam muối khan, còn nếu cho cũng lượng P trên tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ rồi cô cạn được 292,8 gam muối khan. Giá trị m là A. 167,1 B. 147,3 C. 197,8 D. 177,5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP