Hỗn hợp X gồm metan propen và isopren...

Hỗn hợp X gồm metan, propen và isopren. Đốt cháy hoàn toàn 13,50 gam ...

0
Hỗn hợp X gồm metan, propen và isopren. Đốt cháy hoàn toàn 13,50 gam X cần vừa đủ 33,264 lít O2 (đktc). Mặt khác, a mol X phản ứng tối đa với 0,09 mol brom. Giá trị của a là
0,135. 0,270. 0,180. 0,090.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
0,135.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP