Hỗn hợp X gồm một ankan và một...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm một an...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm một ankan và một anken. Cho X tác dụng với 3,136 lít hidro tới phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp Y gồm 2 khí trong đó có hidro dư và một hidrocacbon. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y rồi dẫn hỗn hợp khí và hơi sinh ra vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 13,52 gam đồng thời có 16 gam kết tủa được tạo thành. Chất khí được đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Công thức của hai hidrocacbon là: A. C3H8, C3H6 B. C5H12, C5H10 C. C2H6, C2H4 D. C4H10, C4H8

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Y gồm H2 và 1 ankan nên các chất trong X cùng C. X gồm CnH2n (a), CnH2n+2 (b). nH2 = 0,14 Ca(OH)2 dư —> nCO2 = nCaCO3 = 0,16 Δm = mCO2 + mH2O = 13,52 —> nH2O = 0,36 nCO2 = na + nb = 0,16 (1) nH2O = na + nb + b + 0,14 = 0,36 —> b = 0,06 (1) —> nb < 0,16 —> n < 2,67 Do n ≥ 2 nên n = 2 là nghiệm duy nhất. Vậy X chứa C2H4 và C2H6.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP