Hợp chất Ca H2PO4 2 được sử dụng...

Hợp chất Ca(H2PO4)2 được sử dụng làm phân hóa học nào sau đây?

0
Hợp chất Ca(H2PO4)2 được sử dụng làm phân hóa học nào sau đây?
Phân vi lượng. Phân lân. Phân đạm. Phân kali.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Phân lân.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP