X Y lần lượt là hai α-amino axit...

X, Y lần lượt là hai α-amino axit no, mạch hở (phân tử chứa 1 nhóm -C...

0
X, Y lần lượt là hai α-amino axit no, mạch hở (phân tử chứa 1 nhóm -COOH và 1 nhóm -NH2), hơn kém nhau một nguyên tử cacbon. Đốt cháy hoàn toàn 0,6 mol hỗn hợp Z gồm X, Y và axit glutamic cần vừa đủ 1,95 mol O2 thu được H2O; hỗn hợp khí T gồm CO2 và N2 có tỉ khối so với H2 bằng 20,8. Phần trăm khối lượng của amino axit có khối lượng phân tử nhỏ nhất trong Z là
27%. 32%. 49%. 41%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
41%.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP