Thủy phân hoàn toàn a gam một chất...

Thủy phân hoàn toàn a gam một chất béo X thu được 0,92 gam glixerol; ...

0
Thủy phân hoàn toàn a gam một chất béo X thu được 0,92 gam glixerol; 2,78 gam natri panmitat và m gam natri oleat. Phát biểu nào sau đây không đúng?
Khối lượng phân tử của X là 858. Giá trị của m là 3,04. Phân tử X có 5 liên kết π. 1 mol X làm mất màu tối đa 2 mol Br2 trong dung dịch.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Giá trị của m là 3,04.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP