Cho các chất sau: axit axetic etylaxetat glucozơ...

Cho các chất sau: axit axetic, etylaxetat, glucozơ, xenlulozơ, Gly-Al...

0
Cho các chất sau: axit axetic, etylaxetat, glucozơ, xenlulozơ, Gly-Ala-Ala. Số chất tác dụng được với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là
5. 2. 4. 3.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
3.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP