Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp rắn X...

Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp rắn X gồm Cu(NO3)2, AgNO3, Fe(NO3)2 thu ...

0
Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp rắn X gồm Cu(NO3)2, AgNO3, Fe(NO3)2 thu được chất rắn Y chứa các chất sau
CuO, Ag, FeO. CuO, Ag, Fe2O3. CuO, Ag2O, Fe2O3. Cu, Ag, FeO.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
CuO, Ag, Fe2O3.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP