Hỗn hợp A gồm hai hợp chất hữu...

Hỗn hợp A gồm hai hợp chất hữu cơ mạch hở X (CH6O3N2) và Y (C2H7O3N)....

0
Hỗn hợp A gồm hai hợp chất hữu cơ mạch hở X (CH6O3N2) và Y (C2H7O3N). A tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH đun nóng, cho khí Z làm xanh quỳ tím ẩm duy nhất. Phát biểu nào sau đây sai?
Y tác dụng với dung dịch HCl tạo khí không màu. X và Y đều tác dụng với dung dịch NaOH dư theo tỉ lệ mol phản ứng là 1: 1. Khí Z có lực bazơ mạnh hơn NH3. Z có tên thay thế là metanamin.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
X và Y đều tác dụng với dung dịch NaOH dư theo tỉ lệ mol phản ứng là 1: 1.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP