Hợp chất hữu cơ X mạch hở có...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hợp chất hữu cơ X mạ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hợp chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân tử C5H8O4. Đun nóng X với dung dịch NaOH dư, thu được một ancol Y duy nhất và hỗn hợp chứa 2 muối. Đốt cháy toàn bộ Y, thu được 2 mol CO2 và 3 mol H2O. Số đồng phân cấu tạo của X là. A. 1. B. 4. C. 2. D. 3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X + NaOH —> Ancol Y + 2 muối —> Phân tử X chứa 2 chức este. Y + O2 —> 2CO2 + 3H2O —> Y là C2H4(OH)2 hoặc C2H5OH X là HCOO-CH2-CH2-OOC-CH3 hoặc HCOO-CH2-COO-C2H5

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP