Human beings have destroyed the environment for a...

Human beings have destroyed the environment for a long time. They are...

0
Human beings have destroyed the environment for a long time. They are now paying a high price for this.
Because having destroyed the environment for a long time, human beings are now paying a high price for this.Having destroyed the environment for a long time, human beings are now paying a high price for this.On destroying the environment for a long time, they are now paying a high price for this.After being destroyed for a long time, the environment is now paying a high price.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Having destroyed the environment for a long time, human beings are now paying a high price for this.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP