Hướng đi tìm đường cứu nước của Nguyễn...

Hướng đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc khác với hướng đi của ...

0
Hướng đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc khác với hướng đi của những người đi trước là
Đi từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa vô sản. Đi từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác –lê nin. Đi sang phương Tây tìm đường cứu nước. Đi từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa cộng sản.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Đi sang phương Tây tìm đường cứu nước.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP