"I advise you to take a holiday "...

Viết Lại Câu "I advise you to take a holiday," the doctor continued. ...

0
Viết Lại Câu

"I advise you to take a holiday," the doctor continued.
You'd __________________________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

"You'd better take a holiday " the doctor said to him.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP