Đảng và Nhà nước Trung Quốc xác định...

Đảng và Nhà nước Trung Quốc xác định trọng tâm của “Đường lối chung”...

0
Đảng và Nhà nước Trung Quốc xác định trọng tâm của “Đường lối chung” trong công cuộc cải cách là
lấy đổi mới chính trị làm trọng tâm.đổi mới chính trị là nền tảng để đổi mới kinh tế.lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm.tiến hành đồng thời đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP