Biện pháp hòa hoãn với Trung Hoa Dân...

Biện pháp hòa hoãn với Trung Hoa Dân quốc đã đem lại kết quả gì?

0
Biện pháp hòa hoãn với Trung Hoa Dân quốc đã đem lại kết quả gì?
Hạn chế sự chống phá tài chính, kinh tế của Trung Hoa Dân quốc và tay sai.Hạn chế thấp nhất các hoạt động chống phá của quân Trung Hoa Dân quốc và tay sai.Hạn chế âm mưu chống phá kinh tế, quân sự của Trung Hoa Dân quốc và tay sai.Hạn chế sự chống phá về kinh tế của Trung Hoa Dân quốc và tay sai.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Hạn chế thấp nhất các hoạt động chống phá của quân Trung Hoa Dân quốc và tay sai.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP