Thời cơ khách quan nào dẫn đến Cách...

Thời cơ khách quan nào dẫn đến Cách mạng tháng Tám 1945 thắng lợi nh...

0
Thời cơ khách quan nào dẫn đến Cách mạng tháng Tám 1945 thắng lợi nhanh chóng?
Có khối liên minh công - nông vững chắc, tập hợp được lực lượng trong mặt trận thống nhất.Sự lãnh đạo tài tình của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước, đã đấu tranh kiên cường bất khuất.Hồng quân Liên Xô và quân Đồng minh đánh bại phát xít Nhật.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Hồng quân Liên Xô và quân Đồng minh đánh bại phát xít Nhật.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP