Tại sao đến năm 1965 Mĩ phải chuyển...

Tại sao đến năm 1965, Mĩ phải chuyển sang thực hiện chiến lược “Chiế...

0
Tại sao đến năm 1965, Mĩ phải chuyển sang thực hiện chiến lược “Chiến tranh cục bộ”?
Mĩ muốn nhanh chóng kết thúc chiến tranh Việt Nam.Mĩ muốn mở rộng và quốc tế hóa chiến tranh Việt Nam.Mĩ lo ngại ủng hộ của Trung Quốc và Liên Xô cho cuộc kháng chiến của nhân dân ta.Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” đã bị phá sản hoàn toàn.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” đã bị phá sản hoàn toàn.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP