Tổ chức cách mạng nào dưới đây được...

Tổ chức cách mạng nào dưới đây được thành lập vào tháng 9 năm 1929?

3
Tổ chức cách mạng nào dưới đây được thành lập vào tháng 9 năm 1929?
An Nam Cộng sản đảng.Tân Việt Cách mạng đảng.Đông Dương Cộng sản đảng.Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP