Ý nghĩa lớn nhất của cuộc kháng chiến...

Ý nghĩa lớn nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ...

0
Ý nghĩa lớn nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta là?
Kết thúc cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.Cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.Chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị của chủ nghĩa thực dân – đế quốc.Mở ra kỷ nguyên độc lập, thống nhất, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Mở ra kỷ nguyên độc lập, thống nhất, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP