Từ những năm 40 thế kỉ XX thế...

Từ những năm 40 (thế kỉ XX), thế giới đã diễn ra?

0
Từ những năm 40 (thế kỉ XX), thế giới đã diễn ra?
Xu thế toàn cầu hóa.Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ.Xu thế của thế giới sau Chiến tranh lạnh.
Quá trình liên kết khu vực và quốc tế.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP