Trước sự bành trướng của phe phát xít...

Trước sự bành trướng của phe phát xít, thái độ của Liên Xô như thế nào?

2
Trước sự bành trướng của phe phát xít, thái độ của Liên Xô như thế nào?
Coi chủ nghĩa phát xít là kẻ thù, chủ trương liên kết với các nước Anh, Pháp.Thi hành đạo luật trung lập với các hoạt động quân sự.Tích cực đứng lên chống phát xít Đức.Kí với Đức bản Hiêp ước Xô - Đức không xâm phạm lẫn nhau 23/8/1939.

3 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Coi chủ nghĩa phát xít là kẻ thù, chủ trương liên kết với các nước Anh, Pháp.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận
0
1

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận
0
1
Coi chủ nghĩa phát xít là kẻ thù, chủ trương liên kết với các nước Anh, Pháp.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP