Tác động tích cực nào sau đây không...

Tác động tích cực nào sau đây không phải của xu thế toàn cầu hóa?

0
Tác động tích cực nào sau đây không phải của xu thế toàn cầu hóa?
Sự thúc đẩy nhanh, mạnh việc phát triển và xã hội hóa lực lượng sản xuất.Góp phần chuyển biến cơ cấu kinh tế.Đòi hỏi tiến hành cải cách sâu rộng để nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả kinh tế.Tăng năng suất lao động, nâng cao mức sống của con người.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
-1
Đáp án đúng của câu này là:
Tăng năng suất lao động, nâng cao mức sống của con người.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP